Chrze[cijaDski krzy|

Wizja: Kult Maryjny to gęsta przewrotna ciemność z piekła!

Kult Maryjny

Bóg pokazał mi w wizji przez dar rozróżniania duchów, dar Ducha Świętego, ciemność stojącą za kulisami Kultu Maryjnego!

Dzielę się tu tą wizją od Boga dla ratowania wierzących w których sercach ten kult żyje. Tylko Jezus jest pośrednikiem do Boga, a dzięki łasce Boga Ojca mamy za darmo przystęp w modlitwie do samego Jezusa Chrystusa! Jezus za nas umarł, On jest naszym Bogiem, a przychodząc bezpośrednio do Niego w modlitwie spełniamy wolę Bożą, bo nie ma pośredników do Jezusa Chrystusa, chyba że ktoś odpadł od wiary!

Każde stworzenie jedynie samego Boga winno wielbić, czcić i adorować: Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego! Ponadto nie możemy modlić się do aniołów, gdyż są także stworzone ręką Boga!

Pismo Święte wciąż przeświadcza o przykazaniu oddawania czci Jedynie Bogu! Przychodzeniu w modlitwie Jedynie do Niego! Każde przeniesienie uwielbienia, modlitwy, składania czci, adoracji z Boga na cokolwiek lub kogokolwiek jest bałwochwalstwem! Nikt nie wejdzie do Nieba kto sam nie wchodzi bezpośrednio przez Jedyną Bramę - Jezusa Chrystusa. On to powiedział: "Ja jestem Bramą dla owiec" i również "kto wejdzie przeze Mnie [mówi Jezus], zbawiony będzie".

Przewrotność pociąga człowieka do nieposłuszeństwa względem Boga! Pilnujmy naszego serca, bo modląc się do stworzeń i nazywając je pośrednikami do Boga odstąpiliśmy od Boga i już nie wiemy dokąd zmierzamy! Ten kto tak czyni nadal uchybia nie składając Bogu w pełni należnej Mu czci, gdyż oddaje ją też innym gnany odstępstwem! Bóg dał Syna aby każdy miał swą więź z Synem, własną, osobistą więź i przychodził do Syna i to osobiście w modlitwie, tak jak gałąź doczepiona jest bezpośrednio do korzenia, tak my przez wiarę bezpośrednio do samego Jezusa Chrystusa! Bracia i siostry miłujcie Boga i Jego przykazania, Bóg nie oszczędzi każdego kto odstąpi od Jego drogi szerząc nieprawość! Bądźcie posłuszni Bogu, oddajcie Bogu należną Mu cześć i tylko Jemu służcie i jedynie do Niego się módlcie!
2119