Chrze[cijaDski krzy|
 1 2 >

Oni sprzedali swoją duszę dla rock & roll-a część 1 (CAŁY FILM PL)

Teledyski

Chrześcijański film dokumentalny o muzyce tworzonej przez ludzi którzy sprzedali duszę szatanowi by odnieść korzyści materialne. Film można pobrać tutaj...

Więcej

Oni sprzedali swoją duszę dla rock & roll-a część 2 (CAŁY FILM PL)

Teledyski

Chrześcijański film dokumentalny o muzyce tworzonej przez ludzi którzy sprzedali duszę szatanowi by odnieść korzyści materialne. Film można pobrać tutaj...

Więcej

Treści satanistyczne i symbole iluminatów w teledysku Dody pt. Bad girls

Teledyski

"Bad girls" (tłum. "Złe dziewczyny") W środkach masowego przekazu są też specjalnie reżyserowane teledyski promujące symbole lucyferiańskie oraz nowego porządku świata. Występowanie w teledyskach grzesznych treści oraz symboli władzy lucyfera nie jest w żadnej mierze przypadkowe. Również promocja nowego porządku świata z jego symboliką w środkach masowego przekazu jest planowana, jak i promocja grzechu na oczach widza. Twórcy poza obwieszczaniem swych planów, pragną by widz uwolnił w sobie pragnienia zwierzęce wbrew własnej naturze, by do podświadomości...

Więcej

Generalna Konferencja Adwentystów najwyższym autorytetem Boga na ziemi

Fałszywe doktryny

20: Wy natomiast zostaliście namaszczeni [Duchem] Świętym i wszyscy znacie całą prawdę. 24: Dlatego starajcie się trwać przy tym wszystkim, co usłyszeliście na początku. Jeżeli zachowacie w waszym postępowaniu to, co słyszeliście od początku, będziecie trwać w łączności z Synem i z Ojcem. 26: Napisałem wam to wszystko o tych, którzy usiłują was zwieść na manowce.27: Wy zaś starajcie się o to, by pozostawało w was zawsze namaszczenie otrzymane od Niego. Nie potrzebujecie aby was kto uczył, gdyż Jego namaszczenie poucza was o wszystkim. Jest to pouczen...

Więcej

Namaszczone wydawnictwa i książki Adwentystów Dnia Siódmego

Fałszywe doktryny

1 Kim są Adwentyści Dnia Siódmego wg ich proroka Ellen White "Adwentyści Dnia Siódmego zostali wybrani przez Boga, jako szczególny lud oddzielony od świata. Wielkim kilofem prawdy wyrąbał ich On w kamieniołomie świata i związał ich ze Sobą. On uczynił ich swymi reprezentantami i powołał, by byli Jego ambasadorami w ostatnim dziele zbawienia. Powierzono im wielkie bogactwo prawdy jakie kiedykolwiek było zwierzone ludziom.Najbardziej poważne i straszliwe ostrzeżenia, jakie kiedykolwiek przesłano przez Boga człowiekowi, aby przekazali je światu..." ...

Więcej

Ewangelia zdrowia Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

Fałszywe doktryny

Ewangelia zdrowia głoszona jest do dziś przez kościół Adwentystów Dnia Siódmego od 150 lat. Pani Ellen White zbudowała tą naukę w detalach w oparciu o otrzymywane objawienia. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w ostatnich latach zwiększył nakłady jej dzieł. Ją samą ukazuje w możliwie jak najlepszy sposób. Objawienia pani White wykraczają poza naukę apostołów, godzą w prawdziwą Ewangelię. W kwestiach jedzenia tworzą podziały, nakreślając co wolno jeść, a czego nie wolno. Wymazują daną przez Apostołów wolność wobec pokarmów. Apostołowie os...

Więcej

Iglica Kleopatry ukryta w architekturze Adwentystów Dnia Siódmego

Odstępcze symbole

Wszystko dokładnie badajcie, zatrzymując to, co dobre, a unikajcie tego, co ma choćby tylko pozór zła.1 Tesaloniczan 5:21-22 Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w mieście Willowdale, Ontario, Kanada. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w mieście Calhoun, GA, USA. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Beiguan, Shenyang, Chiny. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Sydney, Australia. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Singapurze. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Berrien Springs, Michigan, USA. Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w Bonner...

Więcej

Wszystkowidzące oko w architekturze miejskiej

Odstępcze symbole

Ludu mój, opuść tę Nierządnicę [odstępcze kościoły], byś nie miał udziału w jej grzechach i nie musiał być dotknięty żadną z tych plag, które ją czekają. Jej grzechy narosły bowiem aż do nieba i nie zapomniał Bóg o jej występkach. Objawienia 18:4-5 Zbliża się zaś godzina – nawet już nadeszła – kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w Duchu i w prawdzie. I tylko takich pragnie mieć Ojciec. Jana 4:23. Skrzyżowanie we Wrocławiu. Budynek w Krakowie. Ściana mennicy w Filadelfii, USA. Wszystko dokładnie badajcie, zatrzymuj...

Więcej

Wszystkowidzące oko i jawne bałwochwalstwo

Odstępcze symbole

Ludu mój, opuść tę Nierządnicę [odstępczy kościół], byś nie miał udziału w jej grzechach i nie musiał być dotknięty żadną z tych plag, które ją czekają. Jej grzechy narosły bowiem aż do nieba i nie zapomniał Bóg o jej występkach. Objawienia 18:4-5 Zbliża się zaś godzina – nawet już nadeszła – kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w Duchu i w prawdzie. I tylko takich pragnie mieć Ojciec. Jana 4:23. Jawny odrażający kult przedmiotów nie mający nic wspólnego z Bogiem Jahwe. Świątynia Cao Dai, w mieście Cao Lanh, regionie Mekong Del...

Więcej

Wszystkowidzące oko w kościołach

Odstępcze symbole

Ludu mój, opuść tę Nierządnicę [odstępcze kościoły], byś nie miał udziału w jej grzechach i nie musiał być dotknięty żadną z tych plag, które ją czekają. Jej grzechy narosły bowiem aż do nieba i nie zapomniał Bóg o jej występkach. Objawienia 18:4-5 Zbliża się zaś godzina – nawet już nadeszła – kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w Duchu i w prawdzie. I tylko takich pragnie mieć Ojciec. Jana 4:23. Powyższa plansza niech będzie przestrogą każdemu kto prawdziwie pragnie być świętym i jedynie służyć Bogu Jahwe, Jezusowi i jemu tylko...

Więcej

Wszystkowidzące oko na ESKA - Music Awards Polska

Odstępcze symbole

Wszystko dokładnie badajcie, zatrzymując to, co dobre, a unikajcie tego, co ma choćby tylko pozór zła.1 Tesaloniczan 5:21-22 Co Jezus mówi o diable? "Był on od samego początku mordercą i nigdy nie trwał w prawdzie, gdyż prawdy w ogóle w nim nie ma. Kiedy zaś kłamie, kłamie sam z siebie, bo jest kłamcą i [co więcej] ojcem kłamstwa. " Jana 8:44B "Jezus odpowiedział: Odejdź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Ty będziesz składał hołdy Panu, Bogu twemu, i tylko Jemu będziesz cześć oddawał." Mateusza 4:10 "Biada ziemi i morzu, bo zstąpił d...

Więcej

Wszystkowidzące oko w filmach i bajkach dla dzieci w TV

Odstępcze symbole

Wszystko dokładnie badajcie, zatrzymując to, co dobre, a unikajcie tego, co ma choćby tylko pozór zła.1 Tesaloniczan 5:21-22 Co Jezus mówi o diable? "Był on od samego początku mordercą i nigdy nie trwał w prawdzie, gdyż prawdy w ogóle w nim nie ma. Kiedy zaś kłamie, kłamie sam z siebie, bo jest kłamcą i [co więcej] ojcem kłamstwa. " Jana 8:44B "Jezus odpowiedział: Odejdź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Ty będziesz składał hołdy Panu, Bogu twemu, i tylko Jemu będziesz cześć oddawał." Mateusza 4:10 "Biada ziemi i morzu, bo zstąpił d...

Więcej

Wszystkowidzące oko na okładkach magazynów, czasopism, gazet

Odstępcze symbole

Wszystko dokładnie badajcie, zatrzymując to, co dobre, a unikajcie tego, co ma choćby tylko pozór zła.1 Tesaloniczan 5:21-22 Co Jezus mówi o diable? "Był on od samego początku mordercą i nigdy nie trwał w prawdzie, gdyż prawdy w ogóle w nim nie ma. Kiedy zaś kłamie, kłamie sam z siebie, bo jest kłamcą i [co więcej] ojcem kłamstwa. " Jana 8:44B "Jezus odpowiedział: Odejdź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Ty będziesz składał hołdy Panu, Bogu twemu, i tylko Jemu będziesz cześć oddawał." Mateusza 4:10 "Biada ziemi i morzu, bo zstąpił d...

Więcej

Wszystkowidzące oko i sławni wokaliści

Odstępcze symbole

Co Jezus mówi o diable? "Był on od samego początku mordercą i nigdy nie trwał w prawdzie, gdyż prawdy w ogóle w nim nie ma. Kiedy zaś kłamie, kłamie sam z siebie, bo jest kłamcą i [co więcej] ojcem kłamstwa. " Jana 8:44B "Jezus odpowiedział: Odejdź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Ty będziesz składał hołdy Panu, Bogu twemu, i tylko Jemu będziesz cześć oddawał." Mateusza 4:10 "Biada ziemi i morzu, bo zstąpił do was diabeł, pałający wielkim gniewem; wie bowiem, że niewiele zostało mu czasu." Objawienia 12:12 "Strącony został wielki S...

Więcej

Wszystkowidzące oko i zespoły muzyczne

Odstępcze symbole

Jeśli ty lub twoje dzieci jesteście pod wpływem tej muzyki, to módl się do Jezusa o uwolnienie od jej zwierzchniej siły. Jezus Chrystus uwalnia, módl się, a wolność przyjdzie w twoje życie bądź w życie osoby o którą prosisz. Bądź wolny już dziś. Okładka płyty zespołu Evanescence Okładka płyty zespołu Eyeless Okładka płyty zespołu Klone ...

Więcej

Wszystkowidzące oko i sławni raperzy

Odstępcze symbole

Co Jezus mówi o diable? "Był on od samego początku mordercą i nigdy nie trwał w prawdzie, gdyż prawdy w ogóle w nim nie ma. Kiedy zaś kłamie, kłamie sam z siebie, bo jest kłamcą i [co więcej] ojcem kłamstwa. " Jana 8:44B "Jezus odpowiedział: Odejdź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Ty będziesz składał hołdy Panu, Bogu twemu, i tylko Jemu będziesz cześć oddawał." Mateusza 4:10 "Biada ziemi i morzu, bo zstąpił do was diabeł, pałający wielkim gniewem; wie bowiem, że niewiele zostało mu czasu." Objawienia 12:12 "Strącony został wielki S...

Więcej

Wszystkowidzące oko w materiałach Adwentystów Dnia Siódmego

Odstępcze symbole

Wszystko dokładnie badajcie, zatrzymując to, co dobre, a unikajcie tego, co ma choćby tylko pozór zła.1 Tesaloniczan 5:21-22 Powyższa plansza niech będzie przestrogą każdemu kto prawdziwie pragnie być świętym i jedynie służyć Bogu Jahwe, Jezusowi i jemu tylko się kłaniać i tylko jemu cześć oddawać.Bójmy się Boga Jahwe. Książka pt. "Wojna to rzeczywistość". Sprzedawana przez księgarnię pn. "Znaki Czasu". Kliknij by przejść bezpośrednio do strony księgarni Znaki Czasu oferującą książkę Reklama książki pt. "Wojna to rzeczywistość" na st...

Więcej

Ellen White i największe z przykazań

Fałszywe doktryny

Artykuł zawiera proste zestawienie słów biblijnych i słów Ellen White. BIBLIA "Faryzeusze zaś, dowiedziawszy się, jak zamknął usta saduceuszom zeszli się w gromadzie i jeden z nich, aby Go podejść, postawił takie pytanie: Nauczycielu, który nakaz Prawa jest największy?A Jezus powiedział: Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, całą duszą twoją i całym umysłem twoim. Oto największy i pierwszy nakaz. A drugi jest mu podobny: Będziesz miłował bliźniego twego jak siebie samego."Mateusz 22:34-39 Ellen White "Wówczas Jezus uniósł wieko arki ...

Więcej

Niektóre nauki Ellen White wobec Pisma Świętego

Fałszywe doktryny

"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich.". Mateusz 7:15-20 1 Pogarda wobec ludzi wyniszczonych przez grzech BIBLIA "A gdy mnie bę...

Więcej

Wypowiedzi Ellen White powodujące dziwne stany

Fałszywe doktryny

"Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w odzieniu owczym, wewnątrz zaś są wilkami drapieżnymi! Po ich owocach poznacie ich. Czyż zbierają winogrona z cierni albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, ale złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo rodzić złych owoców, ani złe drzewo rodzić dobrych owoców. Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, wycina się i rzuca w ogień. Tak więc po owocach poznacie ich." [Mateusz 7:15-20] Poniżej zamieszczone zdania wyjęto z natchnionych dzieł ...

Więcej

 1 2 >