Chrze[cijaDski krzy|

Wszystkowidzące oko w materiałach Adwentystów Dnia Siódmego

Odstępcze symbole

Wszystkowidzące oko w materiałach Adwentystów Dnia Siódmego
Wszystko dokładnie badajcie, zatrzymując to, co dobre, a unikajcie tego, co ma choćby tylko pozór zła.
1 Tesaloniczan 5:21-22
Wszystko dokładnie badajcie, zatrzymując to, co dobre, a unikajcie tego, co ma choćby tylko pozór zła.
1 Tesaloniczan 5:21-22
3722