Chrze[cijaDski krzy|

Wszystkowidzące oko na okładkach magazynów, czasopism, gazet

Odstępcze symbole

Wszystkowidzące oko na okładkach magazynów, czasopism, gazet
Wszystko dokładnie badajcie, zatrzymując to, co dobre, a unikajcie tego, co ma choćby tylko pozór zła.
1 Tesaloniczan 5:21-22


Co Jezus mówi o diable?
"Był on od samego początku mordercą i nigdy nie trwał w prawdzie, gdyż prawdy w ogóle w nim nie ma. Kiedy zaś kłamie, kłamie sam z siebie, bo jest kłamcą i [co więcej] ojcem kłamstwa. " Jana 8:44B

"Jezus odpowiedział: Odejdź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Ty będziesz składał hołdy Panu, Bogu twemu, i tylko Jemu będziesz cześć oddawał." Mateusza 4:10

"Biada ziemi i morzu, bo zstąpił do was diabeł, pałający wielkim gniewem; wie bowiem, że niewiele zostało mu czasu." Objawienia 12:12

"Strącony został wielki Smok, ów wąż dawny, zwany diabłem i szatanem. Został strącony na ziemię ten, który zwodził całą ludzkość, on sam, a z nim wszyscy jego aniołowie." Objawienia 12:9
Jezus Twój Zbawiciel

Jeśli ty lub twoje dzieci jesteście pod wpływem tych symboli, to módl się do Jezusa o uwolnienie od jej zwierzchniej siły. Jezus Chrystus uwalnia, módl się, a wolność przyjdzie w twoje życie bądź osoby o którą prosisz. Bądź wolny już dziś.

Jezus Twój Zbawiciel
"Pamiętaj o tym, że gdy koniec świata będzie nadchodził, nastaną trudne czasy.
Ludzie staną się bardzo samolubni, chciwi, wyniośli, zarozumiali, bluźniący Bogu, nie okazujący szacunku rodzicom, niewdzięczni, niegodziwi, bezwzględni, bezlitośni; będą się dopuszczać oszczerstw; będą niepohamowani w gniewie, nieludzcy, nieprzychylni jedni dla drugich; będą podstępni, zuchwali, nadęci pychą i rozmiłowani bardziej w rozkoszach doczesnych niż w Bogu. Będą udawali na zewnątrz pobożnych, ale wyzbędą się siły wiary. Unikaj takich ludzi!
" 2 Tymoteusza 3:1-5
1832