Chrze[cijaDski krzy|

Wszystkowidzące oko na ESKA - Music Awards Polska

Odstępcze symbole

Wszystkowidzące oko na ESKA - Music Awards Polska
Wszystko dokładnie badajcie, zatrzymując to, co dobre, a unikajcie tego, co ma choćby tylko pozór zła.
1 Tesaloniczan 5:21-22


Co Jezus mówi o diable?
"Był on od samego początku mordercą i nigdy nie trwał w prawdzie, gdyż prawdy w ogóle w nim nie ma. Kiedy zaś kłamie, kłamie sam z siebie, bo jest kłamcą i [co więcej] ojcem kłamstwa. " Jana 8:44B

"Jezus odpowiedział: Odejdź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Ty będziesz składał hołdy Panu, Bogu twemu, i tylko Jemu będziesz cześć oddawał." Mateusza 4:10

"Biada ziemi i morzu, bo zstąpił do was diabeł, pałający wielkim gniewem; wie bowiem, że niewiele zostało mu czasu." Objawienia 12:12

"Strącony został wielki Smok, ów wąż dawny, zwany diabłem i szatanem. Został strącony na ziemię ten, który zwodził całą ludzkość, on sam, a z nim wszyscy jego aniołowie." Objawienia 12:9
Jezus Twój Zbawiciel

Jeśli ty lub twoje dzieci jesteście pod wpływem tych programów bądź symboli, to módl się do Jezusa o uwolnienie od jej zwierzchniej siły. Jezus Chrystus uwalnia, módl się, a wolność przyjdzie w twoje życie bądź osoby o którą prosisz. Bądź wolny już dziś.

Jezus Twój Zbawiciel
ESKA Music Awards 2007

ESKA Music Awards 2008

ESKA Music Awards 2009

ESKA Music Awards 2010

ESKA Music Awards 2011

ESKA Music Awards 2012

ESKA Music Awards 2013

Wszystko dokładnie badajcie, zatrzymując to, co dobre, a unikajcie tego, co ma choćby tylko pozór zła.
1 Tesaloniczan 5:21-22
2911