Chrze[cijaDski krzy|

Wszystkowidzące oko i sławni wokaliści

Odstępcze symbole

Wszystkowidzące oko i sławni wokaliści
Co Jezus mówi o diable?
"Był on od samego początku mordercą i nigdy nie trwał w prawdzie, gdyż prawdy w ogóle w nim nie ma. Kiedy zaś kłamie, kłamie sam z siebie, bo jest kłamcą i [co więcej] ojcem kłamstwa. " Jana 8:44B

"Jezus odpowiedział: Odejdź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: Ty będziesz składał hołdy Panu, Bogu twemu, i tylko Jemu będziesz cześć oddawał." Mateusza 4:10

"Biada ziemi i morzu, bo zstąpił do was diabeł, pałający wielkim gniewem; wie bowiem, że niewiele zostało mu czasu." Objawienia 12:12

"Strącony został wielki Smok, ów wąż dawny, zwany diabłem i szatanem. Został strącony na ziemię ten, który zwodził całą ludzkość, on sam, a z nim wszyscy jego aniołowie." Objawienia 12:9
Jezus Twój Zbawiciel

Jeśli ty lub twoje dzieci jesteście pod wpływem tej muzyki bądź symboli, to módl się do Jezusa o uwolnienie od jej zwierzchniej siły. Jezus Chrystus uwalnia, módl się, a wolność przyjdzie w twoje życie bądź osoby o którą prosisz. Bądź wolny już dziś.

Jezus Twój Zbawiciel
3006