Chrze[cijaDski krzy|

Wszystkowidzące oko i jawne bałwochwalstwo

Odstępcze symbole

Wszystkowidzące oko i jawne bałwochwalstwo
Ludu mój, opuść tę Nierządnicę [odstępczy kościół], byś nie miał udziału w jej grzechach i nie musiał być dotknięty żadną z tych plag, które ją czekają. Jej grzechy narosły bowiem aż do nieba i nie zapomniał Bóg o jej występkach. Objawienia 18:4-5

Zbliża się zaś godzina – nawet już nadeszła – kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w Duchu i w prawdzie. I tylko takich pragnie mieć Ojciec. Jana 4:23.


Wszystko dokładnie badajcie, zatrzymując to, co dobre, a unikajcie tego, co ma choćby tylko pozór zła.
1 Tesaloniczan 5:21-22
2160